Changi Chapel and Museum

Changi Chapel and MuseumChangi Chapel and Museum

Changi Chapel and Museum พิพิธภัณฑสถานรวมทั้ง โบสถ์ชางงี้ หรือ Changi Chapel and Museum (หรือ เรียก ย่อๆ ว่า CCM) ในประเทศสิงคโปร์ ได้กลับมาเปิดให้บริการ

อีกที ช่วงวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เพื่อ เป็น อนุสรณ์สถาน

เตือนสติ ถึง ความชั่วช้าสารเถว ร้าย ของ การรบ ใน ตอน ที่ ประเทศสิงคโปร์ ถูก

ครอบครอง โดย จักรวรรดิ ประเทศญี่ปุ่นตรงเวลา กว่า 3 ปี ครึ่ง ( คริสต์ศักราช

1942-1945) ในยุค สงครามโลกครั้งที่ 2

สถานที่ ตั้ง ของ CCM หมายถึงคุก ชางงี่ สถานที่ ที่ ใช้ ขัง เชลยสงคราม ฝ่าย

สัมพันธมิตร แลก็ ผู้ต้องขัง ข้าราชการหลาย หมื่นคน ตึก ห้อง แสดง และก็

ระบบ สาธารณูปโภค ของ พิพิธภัณฑสถาน และก็ โบสถ์ ได้รับ การปรับแก้รวมทั้ง

เพิ่มรายการ ข้าวของ สำหรับ จัดโชว์ เดี๋ยวนี้ มีรายการ ข้าวของ ปริมาณ 114

รายการซึ่ง ส่วนมาก ได้รับ บริจาค และก็ ให้ยืม จาก ครอบครัว ของ คนที่ เคย ถูก ขัง

ใน คุก ที่นี้และก็ แสดง ใน 8 ห้องนิทรรศการ เพื่อ บอก ชีวิตประจำวัน ของ ผู้ต้อง

ขัง ความเหนื่อยยาก ที่ พวกเขา จำเป็นต้อง พบเจอ กว่า จะ ได้รับ เสรีภาพ

พิพิธภัณฑสถาน รูปแบบใหม่ พรีเซนเทชั่น ข้าวของ ปริมาณ 82 รายการที่ ไม่เคย

แสดง ที่แห่งใด มาก่อน อย่างเช่น ได อารี ปริมาณ 400 หน้าที่ ผู้ต้องขัง ชื่อ

Arthur Westrop เขียน ถึง เมีย ผู้ซึ่งจะต้องย้ายถิ่น ไป แอฟริกา ในตอน การรบ

และก็กล้องที่เอาไว้ถ่ายรูป Kodak Baby Brownie นาย ทหาร ประเทศ

ออสเตรเลีย John Ritchie Johnston ซ่อน ไว้ใต้พื้น บอร์ด ใน กรงขัง

ส่วน ข้าวของนำเสนอ เดิมที่ เป็น ไฮไลต์ มี เครื่องส่ง รหัส มอร์ส ที่หลบซ่อน เอาไว้

ใน กล่องไม่ขีดไฟ ฆ้อง ที่ ใช้ตี๋เพื่อเรียกรวมพล ผู้ต้องขัง กำแพง 5 ขึ้น ที่เลียน

แบบ มาจากกำแพง ในคุกซึ่ง นายทหารอังกฤษ Stanley Warren วาดภาพ

เกี่ยวกับ พระไบเบิล ชุด มีดโกน หนวด นาฬิกา ที่ ใช้ ช่วย สำหรับในการ ออกเรือ

ใน ห้วงสมุทร รวมถึง การเลียนแบบ กรงขัง ขนาดเล็ก ที่ เรียก ว่า Changi Gaol

Cell ที่ผู้ถูกกักขังจำต้อง อยู่กันอย่างเบียด

ส่วน โบสถ์ ชา งงี้ นั้น ได้เลียนแบบ มาจาก โบสถ์ ที่ เหล่า ผู้ต้องขัง ผลิตขึ้น ใน

รอบๆ คุก เพื่อ เป็น ศูนย์กลาง ที่ จิวิญญาณ รวมทั้ง ความมุ่งมาด สำหรับเพื่อการ

ปรับแต่งครั้ง ใหม่ นี้ ได้ สร้าง หลังคา ไม้เพิ่มอีก รอบๆ ที่นั่ง เพื่อ เพิ่มความร่มเย็นอ่านต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *