The Current War

The Current WarThe Current War

The Current War นับว่าเป็น หนึ่ง ใน หนัง Based on a true story ที่ พบ มรสุม ลูก ใหญ่มาก ว่า 2

ปี ภายหลังจาก เปิดตัว ฉายรอบพรีเมียร์ ใน Toronto International Film

Festival (TFF 2017 แล้วดแบ็ก ไม่ค่อยดี ข้อความสำคัญ โจษจัน ของ ฮา ร์

วีย์ เหล้าองุ่นสตีน ที่ทำให้หนัง ในสังกัด The Weinstein Company ของ

เขา จำเป็นต้องเลื่อน ฉาย หมด รวมทั้ง The Current War ที่ค้างเติ่งมาปีกว่า

แม้กระนั้น การที่ มัน กลับมา โลดแล่น บน ภาพยนตร์ ใน ปี 2019 ก็ นับว่าเป็น

จังหวะ ที่ ดี’ เพราะว่านอกเหนื่อจาก แค สติ้ง ที่ ทำให้ พวกเรา ระลึกถึงเหล่า

Avenger แล้ว นี่เป็น ข้อความสำคัญ เรื่อง ประวัติศาสตร์ ด้าน สั่งใหม่ โลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ระลึกถึง หลอดไฟฟ้า ที่ ให้ แสงไฟ ร้อย ทั้งยังร้อย ย่อม

จำเป็นต้องคิดถึง ชื่อ ของ โทมัส อัลวา เอดิสัน ซึ่ง The Current War ปฏิบัติ

ภารกิจ เป็น ราวกับ textbook พา พวกเรา นั่ง เครื่องข้ามกาลเวลา กลับไปยัง

สมัย 1880 อีกรอบ ในตอน นั้น นับว่าเป็น สมัย เปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรม รวม

ทั้ง หนึ่ง ใน ของใหม่ ที่ ทั้งโลก มีความสนใจ เป็น การคิด ค้น ประดิษฐกรรม ที่ ชื่อว่า

หลอดไฟฟ้าดูหนังออนไลน์

ซึ่ง โทมัส อัลวา เอดิสัน (เบนดิกต์ คัมเบอร์กางตช์) ในศตวรรษ ที่ 19 สร้าง

พอร์ต โฟลิ โอ ครั้ง สำคัญ ที่ ทำให้เขา เป็น ที่ จำ เอดิสัน ผลิต หลอดไฟฟ้า กระแส

ไฟตรง (DC ในเชิงการค้ ได้ ตั้งแต่ ตอนต้น ทศวรรษ 1880 เขาเปลี่ยนเป็น ผู้ ผู้

ขาด การวาง ระบบ ไฟ อีกทั้ง process ไล่ ตั้งแต่ อุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้า

สายไฟ ไป จนกระทั่งหลอดไฟฟ้า มี ฐานลูกค้า เป็น นคร นิวยอร์ก!

ความทะยานอยาก ของ เขา มองดู ไป ถึง ทุก เมือง ใน สหรัฐอเมริกา จำต้องสว่าง

ด้วย แสง จาก ระบบ กระแสไฟตรง ของ เขา สั่งที่เป็นปัญหาก็คือ ระบบไฟ

กระแสตรง ของพี่ เอ็ง ดัน มี ‘ ช่องโหว่’ สำคัญการ ส่งไฟฟ้า จาก อุปกรณ์สำหรับ

กำเนิดไฟฟ้า พลัง ละอองน้ำ ไป ยัง บ้านที่พัก นั้น ไม่อาจจะ ส่ง กระแสไฟฟ้า ได้ ใน

ระยะไกลเต็มกำลังไม่เกิน 2 กม. แค่นั้น รวมทั้ง นี เป็น อีกที ที่ประวัติศาสตร์ บอก

พวกเรา ว่าความเห็นที่ ไม่เหมือนกัน เป็น การผลิต ของใหม่

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *